Tư vấn thương hiệu

Phạm vi công việc:  

1.Nghiên cứu thị trường 

 • Ngành hàng
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Khách hàng 
 • Công ty 

2.Xây dựng concept sản phẩm

 • Xác định KSP (Key selling point); Key functions 
 • Chiến lược định vị thương hiệu
 • Chiến lược danh mục sản phẩm 
 • Định giá sản phẩm 
 • Bao bì sản phẩm

3. Xây dựng concept thương hiệu

 • Điểm khác biệt thương hiệu
 • Lợi ích thương hiệu 
 • Định vị thương hiệu
 • Hình mẫu thương hiệu 
 • Tính cách thương hiệu 
 • Nền tảng thương hiệu
 • Câu chuyện thương hiệu
 • Bản định hướng sáng tạo

4. Xây dựng nhận diện thương hiệu

 • Đặt tên thương hiệu
 • Thiết kế logo
 • Thiết kế ndth 
 • Thiết kế bao bì sản phẩm
 • Thiết kế website 

5. Truyền thông và marketing  

 • Xác định đối tượng truyền thông
 • Xác định insight khách hàng
 • Xây dựng big ideas
 • Nội dung truyền thông
 • Kênh truyền thông
 • Kế hoạch thực thi
 • Ngân sách & triển khai 

6. Hệ thống phân phối & đại lý

 • Hệ thống hỗ trợ kênh bán hàng 
 • Chính sách bán hàng