Khoá học cho bạn

Dưới đây là một số khoá học được đào tạo bởi CEO Nguyễn Thanh Tuấn. Ngoài các khoá học online, anh còn tham gia giảng dạy trực tiếp các lớp public, tại trường đại học hoặc các khoá inhouse theo nhu cầu doanh nghiệp.

$219
Branding Foundation | Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

  • 2h 39min
$219
Advanced Branding | Xây dựng thương hiệu chuẩn quốc tế

  • 7h 07min​
Liên hệ
Branding Coaching | Huấn luyện xây dựng thương hiệu

  • 7 days​

Nâng tầm thương hiệu
Đột phá kinh doanh

Hãy để tôi giúp bạn tìm ra tiềm năng to lớn của thương hiệu để xây dựng tài sản lớn nhất trong kinh doanh ngay bây giờ!