Ra mắt nhận diện thuơng hiệu mới của Sao Kim
|

Ra mắt nhận diện thuơng hiệu mới của Sao Kim

🌟 SAO KIM BRANDING CHÍNH THỨC RA MẮT NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI! Ngày 10/04/2020, Sao Kim Branding công bố nhận diện thương hiệu mới, khẳng định sứ mệnh “Nâng tầm thương hiệu Việt” bằng việc…