Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho làm việc ở nhà như thế nào?
|

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho làm việc ở nhà như thế nào?

⏰Thời điểm hiện tại (27/03/2020) là lúc mà mọi doanh nghiệp đều cần tính đến việc cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh ảnh huởng của dịch bệnh Covid19 .Sao Kim đã chuẩn…