[BrandingDecode] Cách xác định chi phí cho xây dựng thương hiệu
|

[BrandingDecode] Cách xác định chi phí cho xây dựng thương hiệu

Xác định ngân sách cho xây dựng thương hiệu như thế nào? Xác định ngân sách cho việc xây dựng thương hiệu là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự cân…

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho làm việc ở nhà như thế nào?
|

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho làm việc ở nhà như thế nào?

⏰Thời điểm hiện tại (27/03/2020) là lúc mà mọi doanh nghiệp đều cần tính đến việc cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh ảnh huởng của dịch bệnh Covid19 .Sao Kim đã chuẩn…