(DNPL) Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với Báo DN&PL về Bản lĩnh doanh nhân thời khó

(DNPL) Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với Báo DN&PL về Bản lĩnh doanh nhân thời khó

Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với Báo Doanh Nhân & Pháp Luật trong chuyên mục Tiêu điểm bài viết về Bản lĩnh doanh nhân thời khó (thời kỳ khủng hoảng kinh tế). Trong khuôn…