(DNPL) Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với Báo DN&PL về Bản lĩnh doanh nhân thời khó

(DNPL) Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với Báo DN&PL về Bản lĩnh doanh nhân thời khó

Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với Báo Doanh Nhân & Pháp Luật trong chuyên mục Tiêu điểm bài viết về Bản lĩnh doanh nhân thời khó (thời kỳ khủng hoảng kinh tế). Trong khuôn…

(Báo Công Luận) Ông Nguyễn Thanh Tuấn: Covid-19 – Cơ hội để doanh nghiệp Việt xây dựng lại thương hiệu

(Báo Công Luận) Ông Nguyễn Thanh Tuấn: Covid-19 – Cơ hội để doanh nghiệp Việt xây dựng lại thương hiệu

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – CEO Công ty CP tư vấn thương hiệu Sao Kim: (NB&CL) Sau hơn 20 năm đẩy mạnh phát triển thương hiệu quốc gia, nhìn chung, các thương hiệu Việt vẫn…