Xác định ngân sách cho xây dựng thương hiệu như thế nào?

Xác định ngân sách cho việc xây dựng thương hiệu là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ít CEO, Marketer biết được những phương pháp hay căn cứ để xây dựng ngân sách hiệu quả. Dưới đây tôi chia sẻ một số phương pháp để giúp bạn lập ngân sách xây dựng thương hiệu: 

A. Các bước để xác định ngân sách cho xây dựng thương hiệu: 

Bước 1: Định Rõ Mục Tiêu Thương Hiệu

 • Hiểu Rõ Đối Tượng Mục Tiêu: Nghiên cứu về đối tượng khách hàng mà bạn muốn hướng đến.
 • Xác Định Mục Tiêu Cụ Thể: Mục tiêu có thể bao gồm tăng nhận diện thương hiệu, cải thiện hình ảnh, hoặc mở rộng thị trường.

Bước 2: Phân Tích Chi Phí

 • Nghiên Cứu Thị Trường và Cạnh Tranh: Tìm hiểu chi phí xây dựng thương hiệu trong ngành của bạn.
 • Chi Phí Cho Nhận Diện Thương Hiệu: Bao gồm logo, bộ nhận diện thương hiệu, website, v.v.
 • Chi Phí Marketing và Quảng Cáo: Kênh truyền thông, quảng cáo trực tuyến, sự kiện, v.v.
 • Chi Phí Nội Bộ: Như đào tạo nhân viên, nghiên cứu và phát triển.

Bước 3: Lập Kế Hoạch Ngân Sách

 • Phân Bổ Ngân Sách Dựa Trên Ưu Tiên: Phân chia ngân sách dựa trên các hoạt động quan trọng nhất đối với mục tiêu thương hiệu của bạn.
 • Dự Phòng Cho Chi Phí Phát Sinh: Luôn dự trù một phần ngân sách cho những chi phí không lường trước được.

Bước 4: Theo Dõi và Điều Chỉnh

 • Theo Dõi Hiệu Quả: Sử dụng các chỉ số KPIs để đánh giá hiệu quả của chi tiêu.
 • Điều Chỉnh Kế Hoạch: Dựa trên kết quả thu được, điều chỉnh kế hoạch ngân sách để tối ưu hóa chi tiêu.

Bước 5: Xem Xét Định Kỳ

 • Đánh Giá Định Kỳ: Thường xuyên xem xét và cập nhật ngân sách dựa trên sự thay đổi của thị trường và kết quả kinh doanh.

B. Tiêu chí xác định ngân sách xây dựng thương hiệu:

Xác định ngân sách cho việc xây dựng thương hiệu dựa trên các yếu tố như lĩnh vực kinh doanh, mô hình kinh doanh, và hiện trạng thương hiệu là một nhiệm vụ quan trọng. Dưới đây là cách tiếp cận chi tiết cho từng yếu tố này:

1. Dựa Trên Lĩnh Vực Kinh Doanh

 • Hiểu Rõ Đặc Trưng Ngành: Mỗi ngành có những yêu cầu và xu hướng riêng về thương hiệu. Ví dụ, ngành công nghệ có thể cần đầu tư nhiều vào đổi mới và sáng tạo, trong khi ngành thời trang có thể tập trung vào trải nghiệm khách hàng và hình ảnh thương hiệu.
 • Xem Xét Cạnh Tranh: Phân tích ngân sách và chiến lược thương hiệu của các đối thủ cạnh tranh trong ngành để xác định mức độ đầu tư cần thiết.

2. Dựa Trên Mô Hình Kinh Doanh

 • Doanh Nghiệp startup: Cần tập trung vào việc tạo dựng nhận diện thương hiệu và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
 • Doanh Nghiệp đã trưởng thành: Ngân sách có thể được phân bổ nhiều hơn vào việc mở rộng thị trường, đổi mới sản phẩm/dịch vụ, và cải thiện hình ảnh thương hiệu.
 • Doanh Nghiệp Trực Tuyến vs. Truyền Thống: Cần cân nhắc chiến lược tiếp cận khách hàng và kênh phân phối sản phẩm, điều này ảnh hưởng lớn đến cách phân bổ ngân sách.

3. Dựa Trên Hiện Trạng Thương Hiệu

 • Thương Hiệu Mới: Cần đầu tư mạnh vào việc xây dựng nhận diện và ý thức thương hiệu trong thị trường.
 • Thương Hiệu Đã Có Vị Thế: Ngân sách có thể tập trung vào việc duy trì vị thế, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, và đổi mới sáng tạo.
 • Thương Hiệu Cần Đổi Mới: Nếu thương hiệu cần được tái định vị hoặc cải thiện hình ảnh, cần xác định ngân sách lớn cho các chiến dịch truyền thông và marketing.
 1. Các Yếu Tố Khác Cần Xem Xét
 • Mục Tiêu Dài Hạn và Ngắn Hạn: Xác định mục tiêu cụ thể và phân bổ ngân sách phù hợp.
 • Kết Quả Kinh Doanh Hiện Tại: Dựa vào tình hình tài chính của doanh nghiệp để quyết định khả năng đầu tư vào thương hiệu.
 • Xu Hướng Thị Trường: Theo dõi xu hướng thị trường và điều chỉnh ngân sách để phản ánh những thay đổi này.

C. Ngân sách xây dựng thương hiệu cụ thể trong từng ngành

Việc thiết lập benchmark ngân sách cho xây dựng thương hiệu dựa trên doanh thu của các ngành là một phương pháp hữu ích để đảm bảo rằng đầu tư vào thương hiệu là phù hợp và cân đối với quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các con số này có thể biến đổi tùy theo đặc thù của từng ngành và thị trường cụ thể. Dưới đây là một số tỷ lệ thông thường của các ngành:

1. Ngành Bán Lẻ

 • Phần Trăm Doanh Thu: Khoảng 2% – 4% của doanh thu hàng năm.
 • Lưu Ý: Trong ngành bán lẻ, việc tập trung vào trải nghiệm khách hàng và thương hiệu sản phẩm là rất quan trọng.

2. Ngành Công Nghệ

 • Phần Trăm Doanh Thu: Có thể lên tới 5% – 10%, tùy thuộc vào mức độ cạnh tranh và nhu cầu đổi mới liên tục.
 • Lưu Ý: Các công ty công nghệ thường cần đầu tư mạnh vào thương hiệu để duy trì tính nổi bật và sự đổi mới.

3. Ngành Sản Xuất

 • Phần Trăm Doanh Thu: Khoảng 1% – 3%.
 • Lưu Ý: Trong sản xuất, chi phí thường tập trung vào quy trình và chất lượng sản phẩm, nhưng branding vẫn quan trọng để xây dựng lòng tin và uy tín.

4. Ngành Dịch Vụ

 • Phần Trăm Doanh Thu: Khoảng 4% – 8%.
 • Lưu Ý: Ngành dịch vụ thường cần tập trung vào thương hiệu và dịch vụ khách hàng để tạo sự khác biệt.

5. Ngành Đồ Uống và Thực Phẩm

 • Phần Trăm Doanh Thu: Khoảng 3% – 6%.
 • Lưu Ý: Marketing và branding đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng.

6. Ngành Y Tế và Dược Phẩm

 • Phần Trăm Doanh Thu: Khoảng 2% – 5%.
 • Lưu Ý: Trong ngành này, việc xây dựng thương hiệu liên quan mật thiết đến việc xây dựng niềm tin và uy tín.

7. Ngành Tài Chính và Bảo Hiểm

 • Phần Trăm Doanh Thu: Khoảng 3% – 6%.
 • Lưu Ý: Thương hiệu trong ngành tài chính và bảo hiểm thường liên quan đến độ tin cậy và ổn định.

Lưu Ý Chung

 • Đánh Giá Tình Hình Cụ Thể: Mỗi doanh nghiệp cần đánh giá tình hình kinh doanh và ngành nghề cụ thể của mình để xác định ngân sách phù hợp.
 • Đo Lường ROI: Luôn theo dõi và đánh giá hiệu quả đầu tư để đảm bảo ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất.  

Lời Khuyên Chuyên Gia

 • Thận Trọng Nhưng Linh Hoạt: Hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhưng đừng ngại thay đổi kế hoạch khi cần thiết.
 • Tối Ưu Hóa Ngân Sách: Sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, tránh lãng phí.
 • Đầu Tư Vào Nghiên Cứu: Hiểu rõ thị trường và khách hàng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chi tiêu thông minh hơn.

Nhớ rằng, xây dựng thương hiệu không chỉ là một chiến lược ngắn hạn mà là một quá trình lâu dài. Đầu tư thông minh và kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *