Sales can fix everything” – bán đuợc hàng sẽ giải quyết mọi vấn đề.

Đây đúng là lúc các SME kiểm nghiệm lại câu nói trên. Khi khó khăn bủa vây từ mọi phía cách tốt nhất là tập trung mạnh mẽ nhất vào cách tạo ra tiền bằng bán hàng.

Vận dụng tăng sales như nào trong lúc khó khăn?

  1. Tối ưu đội ngũ nhân sự, bổ sung lực luợng Sales bằng cách cơ cấu đội ngũ Marketing, BD, Truyền thông, Admin … 
  2. Biến mọi nhân viên trong công ty thành lực luợng bán hàng hay đơn giản là giới thiệu khách hàng. Có phần thuởng cho mọi hành động hỗ trợ, giới thiệu, xúc tiến bán hàng của nhân viên.
  3. Tận dụng khách hàng để giới thiệu khách hàng mới. Tặng quà, tiền khi giới thiệu thành công hoặc giảm giá dịch vụ cho khách hàng.
  4. Hợp tác với nhà cung ứng để tạo ra gói dịch vụ hiệu quả, tốt hơn cho khách hàng.
  5. Tạo ra giải pháp trọn gói hấp dẫn hơn bằng cách kết hợp với các đối tác trong cùng hệ sinh thái.
  6. Ra giải pháp “bán truớc, giao hàng sau” để kích đầu vào. Cho phép khách hàng mua truớc nhưng giãn thời gian triển khai nhận sản phẩm của khách hàng.

Bạn nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ thêm các phuơng án nhé!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *