Chắp cánh thương hiệu Việt – CEO Nguyễn Thanh Tuấn trên sóng Con đường doanh nhân của Đài TH Hà Nội

Chắp cánh thương hiệu Việt – CEO Nguyễn Thanh Tuấn trên sóng Con đường doanh nhân của Đài TH Hà Nội

Gần 15 năm hoạt động trong một lĩnh vực đầy thách thức và sáng tạo – Sao Kim Branding là doanh nghiệp cung cấp giải pháp toàn diện về hoạch định chiến lược, thiết kế…