THỨ TỰ ƯU TIÊN

Việc xác lập thứ tự ưu tiên mang tính quyết định cho hiệu suất. Thứ tự ưu tiên thực chất là việc phân bổ nguồn lực vào những công việc cần thiết. Mọi việc không hề quan trọng như nhau. Theo nguyên lý 80/20, chỉ có 20% những việc quan trọng sẽ tạo ra 80% hiệu quả. Do vậy, việc lựa chọn thứ tự ưu tiên tức là chúng ta tập trung vào những phần thiểu số nhưng tạo ra kết quả nhiều hơn và loại bỏ những phần không tạo ra giá trị.

SỰ TẬP TRUNG

Trụ cột thứ 2 của hiệu suất là sự tập trung. Trong thế giới mà công nghệ hiện diện trong từng nhịp sống, chúng ta bị cuốn đi càng xa bởi sự xao lãng. Sự tập trung do đó trở thành một tài sản quý. 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Sự tập trung dẫn chúng ta đến một vấn đề quản lý sự xao lãng tại môi trường làm việc. Việc chúng ta không thể hoàn thành công việc nếu không thực hiện nó trong một môi trường làm việc có nghĩa là chúng ta không thể tránh khỏi sự xao lãng, ngắt quãng và những sát thủ của sự tập trung như điện thoại, email, các cuộc họp, khách hàng, đồng nghiệp… Phần 4 của cuốn sách này sẽ đưa ra những nguyên tắc hữu hiệu để làm chủ tác động của môi trường làm việc.    

THÓI QUEN HÀNG NGÀY

Thói quen đôi khi được gọi là bản năng thứ hai, một ảnh hưởng tác động trên đời sống chúng ta theo những cách mạnh mẽ. Các thói quen tích cực hàng ngày giúp bạn duy trì trạng thái thể lực và trí lực tốt nhất để đạt được hiệu suất công việc cao nhất.

Trích từ: Sổ tay hiệu quả dành cho lãnh đạo 

Tác giả:  Nguyễn Thanh Tuấn, CEO SaoKim Branding 

#Lamitduocnhieu #sotayhieuqua

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *